Omhoog
Aanmelden
 

 Afbeeldingen bekijken

 
 

 Welkom bij de Golfbreker

 

We zijn een school die kinderen op ondernemende wijze en met ruimte voor talent willen voorbereiden op de toekomst. Met deze site willen wij u een beeld geven van onze school. U kunt o.a. de volgende zaken vinden op de site: een beschrijving van onze visie en het onderwijsprogramma, buiten- en tussen- schoolse opvang, de schoolgids, de jaarkalender, De Nieuwsbreker met het laatste nieuws en voor elke groep een eigen pagina. Samen met de inbreng van kinderen, leerkrachten en ouders geven we invulling aan de site. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor verdere toelichting. Bel gerust om een afspraak te maken. Telefoon : 075-2010123.

 
 

 Golfbreker Actueel

 
open inloopochtend.PNG
                                                                              
 Peuterspelen van De Golfbreker van PeuterTuin
Peuterspelen is de nieuwe naam voor de bekende peuterspeelzaal. Net als op de peuterspeelzaal staan ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Kinderen worden optimaal voorbereid om in te stromen in het basisonderwijs van De Golfbreker.
Peuterspelen De Golfbreker en basisschool De Golfbreker werken intensief samen: het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden zo veel mogelijk gezamenlijk afgestemd. Een warme overdracht en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.
 
Wat en hoe 
Peuterspelen is voor kinderen van 2-4 jaar, van werkende én niet werkende ouders. Kinderen komen 6 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang. Het uurtarief is € 7,04. Ouders die werken of worden toegeleid naar werk,  kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen via www.toeslagen.nl  . Voor ouders die niet werken is een gemeentelijke, inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht. Het inschrijfformulier is op de website www.peutertuin.nu te downloaden of te verkrijgen bij school.
 


​​​
 

 Links

 

ieuwsbreke2.png 

 

parnassys.jpg tinteltuin.jpg kalender.jpg 

centrumjong   

 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved